Tagged: Chinu Modi

ચિનુ મોદી ~ આકાશ દયાળુ છે

આકાશ દયાળુ છેનહીંતરઆપણે માટેધગધગતો સૂરજ,કાતિલ ઠંડકથીદઝાડતો ચંદ્રછાતીએ ચાંપે ?વરસાદ માટેછાતીમાં કાણાં શું કામ પાડે ?અને આપણીઆડોડાઈ તો જુઓ:આપણાં પર પડતાંતમામ દુઃખોનો દેનારો ક્યાં ?એમ પૂછાય ત્યારેઆપણે આંગળીતોઆકાશ સામે જ ચીંધીએ છીએ. ~ ચિનુ મોદી ગુજરાતીના શ્રેષ્ઠ શાયરોમાંના એક એવા ચિનુ...

ચિનુ મોદી – આ ગઝલ

કારણ ~ ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’ આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે,પાંદડે ભેગું કરેલું તેજ છે. આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે,આંખને ખૂણે હજીયે ભેજ છે. આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે,શબ્દ પોતે ક્યાં સુંવાળી સેજ છે ?...

ચિનુ મોદી ~ નથી

આપણા માટે સમજદારી નથીમારી વાતો સાચી છે, સારી નથી. વાવના એકાંત વચ્ચે કાંકરી,પાણી જેવી સાવ નોધારી નથી. એક બે કિસ્સાથી હું બદનામ છુંમારી આખી રાત ગોઝારી નથી. સૂર્ય છો ને ઊગ્યો અડધી રાતના!ઓસના ફૂલોમાં કંપારી નથી. દોડતા શ્વાસો અટકવા જોઇએમારી...

ચિનુ મોદી ~ આપણો વહેવાર જૂઠો

આપણો વહેવાર જૂઠો, આપણી સમજણ ગલત,લાગણીમય તોય છે તારી રમત, મારી રમત. સાત સપનાં, એક સૂડો, પાંદડાનું આ જગત,થાય છે લીલો-સૂકો તારો વખત, મારો વખત. પથ્થરોના પેટનું પાણી લઈને હાથમાં,ઊંઘના ઘરમાં જશું, તારી શરત, મારી શરત. વાંઝિયા આ શબ્દના વસ્તારના...

ચિનુ મોદી ‘ઇર્શાદ’ ~ આયનેથી

આયનેથી ધૂળ ઝાપટજે હવે : ચિનુ મોદી ‘ઇર્શાદ’ આયનેથી ધૂળ ઝાપટજે હવે,તું ત્વચા ફાડીને અવતરજે હવે. પાપણો બાળી ગયાં છે એટલે,સ્વપ્નથી થોડુંક સાચવજે હવે. મેં ફરી માળો બનાવ્યો વૃક્ષ પર,વીજળીની જેમ ત્રાટકજે હવે. હાથ મારો હાથમાં લીધો તો છે,રોગ શો...

ચિનુ મોદી ~ તું કહે છે

તું કહે છે ~ ચિનુ મોદી તું કહે છે કે હવે હું જાઉં છું,હું કહું છું, દોસ્ત ! હું ભૂંસાઉં છું. તું ખરેખર ખૂબ અઘરો દાખલો,જેટલી વેળા ગણું, ગુંચાઉં છું. સ્વચ્છ ચોખ્ખી ભીંત કાળી થાય છે,એક પડછાયો બની ફેલાઉં છું. વૃક્ષને વળગી પડેલું પર્ણ...

ચિનુ મોદી ~ ક્યાંક તું છે

ક્યાંક તું છે ~ ચિનુ મોદી ક્યાંક તું છે ક્યાંક હું છું ને સમય જાગ્યા કરે,આપણા વચ્ચેનું વહેતું જળ મને વાગ્યા કરે. બારણું ખૂલ્લું હશે ને શેરીઓ સૂની હશે,આંગણે પગલાં હશે, તારા હશે લાગ્યા કરે. એ હવાની જેમ અડકીને પછી...

ચિનુ મોદી ~ હવેલી સૂની છે

હવેલી સૂની છે ~ ચિનુ મોદી હવેલી સૂની છે, ખખડધજ છે, જીર્ણ પણ છેહજી સન્નાટાની હરફર; હજી એક જણ છેઅને એ છે એથી પવન સરખો શ્વાસ પણ છેઅને રોજે રોજે વિકસિત થતું એક રણ છે. હજી ઊના ઊના રવિકિરણથી તપ્ત કણમાંતરંગાતાં લ્હેરે મૃગજળ અહીં...

ચિનુ મોદી ~ अब यहाँ से

अब यहाँ से जाना है ~ ચિનુ મોદી  अब यहाँ से जाना हैमौत तो बहाना है। अब्र से उतर आयेचाँद को छुपाना है। गुमसुदा खुदा का भीअब पता लगाना है। रुक गई हवा लेकिनकश्ती को चलाना है। एक काम बाकी हैआप को...

ચિનુ મોદી ~ મારું મૃત્યુ 

મારું મૃત્યુ ~ ચિનુ મોદી મારું મૃત્યુ એ નાનીસૂની ઘટના નહીં હોય,મિત્રો. અનેક રસ્તાઓતમારે એકમાર્ગી બનાવવા પડશે.અનેક શહેરી વિસ્તારોનેસાઇલન્સ ઝોન ડિક્લેર કરવા પડશે.વિચારોથી ધમધમતા અનેક મસ્તિષ્કોમાંતમારે કરફ્યુ નાખવો પડશે. મારું મૃત્યુ એ નાનીસૂની ઘટના નહીં હોય, મિત્રો. પહેલાં તો તમારેમારું નવું ડેસ્ટિનેશન શોધી...