🌸23 એપ્રિલ અંક 3-1156🌸

*માધવ રામાનુજ ~ એવું રે અજાણ્યું સગપણ સાંભર્યું….*

*માધવ રામાનુજ ~ શ્વાસમાં થોડી વાર અમારે ભળવું હતું*

*માધવ રામાનુજ ~ બેડાં મૂકીન તમે બેસજો ઘડીક, હું તો સુક્કા સરોવરનો ઘાટ*

*માધવ રામાનુજ ~ પછી પગલામાં ચીતર્યાં સંભારણાં …*

*સર્જક માધવ રામાનુજ*

*કવિ માધવ રામાનુજના હસ્તાક્ષરમાં : સાત પગલાં સમયમાં*

*વિશેષ : વજેસિંહ પારગી, *રમણીક અરાલવાળા, *રામધારીસિંહ દિનકર*

*આજનો શેર : માધવ રામાનુજ*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: