🌹28 નવેમ્બર અંક 3-1031🌹

www.kavyavishva.com  

🌹રમેશ પારેખ ~ હરિ પર અમથું અમથું હેત

🌹લતા હિરાણી ~ ઝળહળતી જ્યોતના સોનેરી અજવાળે

🌹સર્જક : દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: