🌹દિનવિશેષ 19 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 19 મે 2023🌹

www.kavyavishva.com
*પ્રગાઢ અંધકારમાં, એક ઝબકાર ; થાય–વિલાય, થાય-વિલાય ; આટલું જ ; બસ આટલું જ. ~ કમલ વોરા

*કાળઝાળ સૂરજના તાપ અમને દીધા, ને રુદિયાં દીધાં છે સાવ મીણનાં! ~ ચંદ્રકાન્ત દત્તાણી

*ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહી..! અગણિત છે ઉપકાર એના, એહ વિસરશો નહી..! ~ પુનિત મહારાજ

*હજારીપ્રસાદ દ્વિવેદી અને શૈલેષ પંડ્યા ‘નિશેષ’

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏
‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: