🌹10 નવેમ્બર અંક 3-1013🌹

 www.kavyavishva.com

🌹લતા હિરાણી ~ વ્હાલમ તું જો વરસે  

🌹રમેશ પારેખ ~ મારી આંખમાં તું વહેલી સવાર સમું પડતી

🌹રમેશ પારેખ ~ શમણાં આવે ને તો યે કાળાંડિબાણ

🌹કાવ્ય : મણિલાલ હ. પટેલ અનુવાદ ડો. પિયુષ જોશી

🌹નવેમ્બર આખો રમેશોત્સવ

🌹 આવતી કાલથી ‘કાવ્યવિશ્વ’ પર રમેશોત્સવ ઉજવાતો રહેશે. આપની અનુકૂળતાએ જોઈ શકશો. તા.19 સુધી મેસેજ માટે વેકેશન રહેશે.

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: