લતા હિરાણી ~ વ્હાલમ મારા * Lata Hirani

તું જો વરસે ~ લતા હિરાણી

વ્હાલમ મારા તું વરસે તો ચોમાસું આ છલકે
વાદળ-બાદળ નભને ભૂલી, હૈયે નેહ નીતરશે
વ્હાલમ તું જો વરસે….

મનગમતા રે તું છલછલ થઈ, આવી હૈયે વળગે
સઘળા દ્વારો ઝાંપા ખોલું, મનભર દીવો સળગે
લાખો સૂની ક્ષણના મહેલો, પત્તા માફક ખરશે
વ્હાલમ તું જો વરસે….

અજવાળું થોડું લઈ ઘૂંટું, ભાળું તારું તેજ
દૃશ્યે દૃશ્યે વળગે આંખોને ઝાઝેરો ભેજ
તડપ અને તલસાટભર્યા આ નયણા તો ના તરસે
વ્હાલમ તું જો વરસે….

ઝળહળ ઝળહળ અવસર અવસર, સ્મરણોના અણસારા
પળપળ પળપળ ઝબકે રાખે, ભેજભર્યા ભણકારા
પંખી પેઠે ગાતા લહેરાતા આ ગાન ધબકશે
વ્હાલમ તું જો વરસે….

~ લતા હિરાણી

પ્રકાશિત > ગુજરાત દીપોત્સવી સંવત ૨૦૮૦   

8 Responses

  1. હરીશ દાસાણી.મુંબઈ says:

    સર્વત્ર વરસતા વ્હાલમનું મીઠડું ગીત

  2. વાહ, ખૂબ જ સરસ વરસાદ નિમિત્તે વ્હાલાને મળવાની તલબનું ગીત.

  3. વાહ ખુબ સરસ ગીત ખુબ ગમ્યુ

  4. ઉમેશ જોષી says:

    વાહ…. ગીતનું મુખડું ખૂબ સરસ.

    અભિનંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: