🌹દિનવિશેષ 5 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 5 મે 2023🌹 

ખબરઅંતર ખરેલાં પાનનાં પૂછી: દિલાસા દઈ ; ઈરાદા મોસમી કળતો હજી હમણાં જ બેઠો છું ~ હરીહર જોષી

દ્વારકાના મ્હેલ મહીં જાદવરાય, દર્પણમાં દેખતાં કાનજી થાય. ~ ભૂપેશ અધ્વર્યુ

ઈલા! કદી હોત હું દેવબાલ! તારા ભરી આપત એક થાળ.~ *ચં ચી મહેતા  

www.kavyavishva.com

🙏‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. વાહ ખુબ સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: