🌹દિનવિશેષ 10 નવેમ્બર 🌹 

🌹દિનવિશેષ 10 નવેમ્બર 🌹 

www.kavyavishva.com   

*પહોંચ્યા છીએ ક્યાં ન સમજી શકાયું – નથી છેક ઊપર નથી છેક હેઠા. ~ પાર્થ તારપરા

*જ્યાં વિષય શ્રદ્ધાનો છે, ત્યાં કશે પથ્થર નથી ~ હનીફ મેહરી

*Sweet Auburn, loveliest village of the plain; Where health and plenty cheared the labouring swain ~ Oliver Goldsmith

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

1 Response

  1. વાહ ખુબ સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: