🌹દિનવિશેષ 24 ફેબ્રુઆરી🌹

🌹કંઇક નવી ખોજમાં છું, હું બસ અલગ મોજમાં છું. ~ જયદીપ મહેતા ‘સૂર’🌹

🌹મીરાં મોહનની બની તો વિષનાં અમૃત બન્યા, પોકારે પાંચાલી ત્યારે કૃષ્ણ દોડી જાય છે. ~ કવિ ત્રાપજકર (પરમાનંદ મણિશંકર ભટ્ટ) 🌹

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર🌹

www.kavyavishva.com

*કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

*આપનો જન્મદિન આપની કાવ્યપંક્તિ સાથે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં મુકાય છે ને ? આપનું નામ ‘શોધો’માં લખવાથી એ તરત મળી જશે.

*જો ન હોય તો આપની ગમતી પંક્તિ સાથે મને જાણ કરશો? અહીં પ્રતિભાવમાં અથવા મને વોટ્સ એપ પર જાણ કરી શકો.

*આપના જન્મદિને આપની જે કાવ્યપંક્તિ મુકાય છે એ આપને બદલવી હોય તો પણ આમ જ મને જાણ કરી શકો.

*આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@@@

1 Response

  1. ઉમેશ જોષી says:

    દિન વિશેષ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: