🌹દિનવિશેષ 9 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 9 મે 2023🌹

નામની આગળ અને પાછળ કશું ના જોઈએ ; એ બધું છે કેટલું પોકળ, કશું ના જોઈએ. ~ ગુણવંત ઉપાધ્યાય

કોણે કહ્યું પ્રેમમાં સતત સંપર્ક હોવો જોઈએ, આંખ ખુલે કે બંધ એ અંતરંગ હોવો જોઈએ ~ ગૌરવ રાવલ ‘વિદીશ’

સગપણને શું રોવું મારે, વળગણમાં પણ વાંધા જોયા ~ સુરેશ ઝવેરી

પલભરમાં તો વનનો ઘેઘૂર ફાલ ઝૂમતો હેઠો, પોપટ નાનો ઘર-મોભારે બેઠો ! ~ *ધીરુ પરીખ

www.kavyavishva.com
🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏
‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

2 Responses

  1. Jigna mehta says:

    Nice

  2. ખુબ સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા અભિનંદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: