🌹દિનવિશેષ 9 મે🌹

નામની આગળ અને પાછળ કશું ના જોઈએ ; એ બધું છે કેટલું પોકળ, કશું ના જોઈએ. ~ ગુણવંત ઉપાધ્યાય

કોણે કહ્યું પ્રેમમાં સતત સંપર્ક હોવો જોઈએ, આંખ ખુલે કે બંધ એ અંતરંગ હોવો જોઈએ ~ ગૌરવ રાવલ ‘વિદીશ’

સગપણને શું રોવું મારે, વળગણમાં પણ વાંધા જોયા ~ સુરેશ ઝવેરી

પલભરમાં તો વનનો ઘેઘૂર ફાલ ઝૂમતો હેઠો, પોપટ નાનો ઘર-મોભારે બેઠો ! ~ *ધીરુ પરીખ

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

*કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

*આપનો જન્મદિન આપની કાવ્યપંક્તિ સાથે કાવ્યવિશ્વમાં ન હોય તો મને આપના નામ, નંબર અને કાવ્યપંક્તિ સાથે જણાવશો. આપનું નામ શોધોમાં લખવાથી એ મળી જશે.

*’કાવ્યવિશ્વના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

*આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@@

2 Responses

  1. Jigna mehta says:

    Nice

  2. ખુબ સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા અભિનંદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: