🌹3 ફેબ્રુઆરી અંક 3-1091🌹

*ચંદ્રકાંત શેઠ ~ છત મળશે ને છતર મળશે*

*ચંદ્રકાંત શેઠ ~ ગમે શિયાળુ તડકો*

*પ્રદીપ રાવળ ‘સુમિરન’ ~ આવનારો શ્વાસ ક્યાં લઈ જાય, કૈં નક્કી નહીં*   

*વિશેષ : ચંદ્રકાંત શેઠ, ઈશ્ક પાલનપુરી અને વેણીભાઇ પુરોહિત*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: