🌹દિનવિશેષ 14 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 14 મે 2023🌹

www.kavyavishva.com
*પ્રસરી નિરાશા આંખમાં, પગને ફરી ધક્કો પડ્યો, પાછો ફર્યો છું હું નવી તારીખ લઈને હાથમાં ~ કાર્તિક પટેલ

*અખંડ મીણબત્તી નાની થતી જાય છે, પણ છેવટની ક્ષણ સુધી ઘટતું નથી એની જ્યોતનું કદ ! ~ મદનકુમાર અંજારિયા ‘ખ્વાબ’

*એક નિરંતર લગન  અમે રસ પાયા કરિયેં ; એકબીજામાં મગન ; અમે બસ ગાયા કરિયેં ~ *હસિત બૂચ

*અને વિપુલ માંગરોલિયા ‘વેદાંત’

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏
‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: