🌹8 નવેમ્બર અંક 3-1011🌹 

www.kavyavishva.com

🌹લતા હિરાણી ~ ઊગ્યું રે અજવાળું પેલી ટગલી ડાળે જો

🌹કૈલાસ પંડિત ~ એક પડછયો અને

🌹કૈલાસ પંડિત ~ ઘડીમાં રિસાવું ! ખરાં છો તમે

🌹રમેશ પારેખ ~ મારા સપનામાં આવ્યા હરિ  

🌹રમેશ પારેખ ~ મીરાં કે’ પ્રભુ અરજી થઈને ઊભાં છીએ

🌹સર્જક : કવિ અરદેશર ખબરદાર

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 4 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : હરીશ ધોબી, ચંદ્રેશ પ્રજાપતિ ‘રજ’, ગૌરાંગ અમીન, દેવ કેશવાલા, *કૈલાસ પંડિત* અને સંજુ વાળા

🌹નવેમ્બર આખો રમેશોત્સવ

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: