🌹દિનવિશેષ 24 સપ્ટેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 24 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com   

*यह अँधेरे की पिटारी, रास्ता यह साँप-सा; खोलनेवाला अनाड़ी मन रहा है काँप-सा ~ *सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે. આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: