શૂન્ય પાલનપુરીના હસ્તાક્ષરમાં ગઝલ * Shunya Palanpuri

ફોટો સૌજન્ય : વિનોદ જોશી

3 Responses

  1. અભિનંદન કાવ્ય વિશ્વ ખુબ સરસ

  2. ખૂબ જ સરસ હસ્તાક્ષર આને ગઝલ. અહીં ‘રુમાની’ તખલ્લુસ છે.

  3. Parbatkumar nayi says:

    વાહ
    વંદન વંદન વંદન
    શૂન્ય પાલનપુરી સાહેબનને

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: