રમેશ પારેખ ~ ગજરો સુગંધોનો * Ramesh Parekh

હવાઓ

ગજરો સુગંધોનો ઝાલી હવાઓ
ફરે હાથમાં હાથ ઘાલી હવાઓ

પગો વૃક્ષની ડાળે બેસી ઝુલાવે
ને મર્મરની પીવે છે પ્યાલી હવાઓ

વિચારોનાં સૂમસામ મેદાન સાથે
કરે વાત કૈં કાલી-ઘેલી હવાઓ

સરોવરને ઓઢી સૂતેલી લહરને
જગાડે જઈ ખાલી-ખાલી હવાઓ

કરે કાન પકડીને ઊઠ-બેસ તૃણો
ને નીરખીને પાડે છે તાલી હવાઓ

એ પોતે જ દોડે છે પોતાની પાછળ
રમે એકલી સાતતાલી હવાઓ

પીળાં પર્ણની બેડીઓ રહી ખખડતી
અને આંખ આંજીને ચાલી હવાઓ.   

~ રમેશ પારેખ

🌹સૌ કાવ્યપ્રેમી મિત્રોને દિપાવલીની શુભકામનાઓ🌹

1 Response

  1. 'સાજ'મેવાડા says:

    નૂતનવર્ષાભિનંદન આપને અને સૌ મિત્રો ને.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: