🌹દિનવિશેષ 14 નવેમ્બર 🌹 

🌹દિનવિશેષ 14 નવેમ્બર 🌹 

www.kavyavishva.com   

*સૂરજે ડોકિયું જો કર્યું ઊજળી આંખથી, બરતરફ છે બધા માયુસીના આલમ. ~ અર્ચિતા પંડ્યા 

*આવડા ઉરની માંડવી તે શી વાત ! આવડા ઉરની છાંડવી તે શી વાત ! ~ રમેશ જાની (1925)

*રિક્ત છે મારું કમંડળ, હે તથાગત આવજો; મારી પ્રજ્ઞાનું સ્થળાંતર હે તથાગત આવજો ~ ભરત યાજ્ઞિક ‘શ્યામ’ (1950)

*આપને તારા અંતરનો એક તાર બીજું હું કાંઈ ન માંગુ રે ~ *ભાનુશંકર વ્યાસ ‘બાદરાયણ’ (1905) 

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: