🌹દિનવિશેષ 13 નવેમ્બર 🌹 

🌹દિનવિશેષ 13 નવેમ્બર 🌹 

www.kavyavishva.com   

*અમે રે સૂકું રૂનું પૂમડું તમે અત્તર રંગીલા રસદાર, તરબોળી દ્યો ને તારેતારને વીંધો અમને વ્હાલા અપરંપાર ~ મકરંદ દવે ‘સાંઈ’

*તુંને શું આગ આ અજાણી ? ઓ મેહુલા ઝંખે છે ભોમ પાણીપાણી. ~ *ભનુભાઇ વ્યાસ ‘સ્વપ્નસ્થ’ (1913)  

*चाहिए मुझे मेरा पाषाण, चाहिए मुझे मेरा असंग बबूलपन ~ गजानन माधव मुक्तिबोध

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: