🌹5 નવેમ્બર અંક 3-1008🌹 

www.kavyavishva.com

🌹નિસર્ગ આહીર ~ મારા શબ્દ તારા કર્ણ સુધી પહોંચતાં

🌹રમેશ પારેખ ~ આકળવિકળ આંખકાન વરસાદ ભીંજવે

🌹રમેશ પારેખ ~ અલ્યા, કાગળ પર ચીતરે છે મોર?

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 3 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : મંજરી નાયક દેસાઇ, મનીષ પરમાર, *છોટાલાલ કાલિદાસ ત્રવાડી ‘છોટમ’ અને અરવિંદ ગડા

🌹નવેમ્બર આખો રમેશોત્સવ

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: