🌹પોસ્ટ 4 ઓગસ્ટ અંક 3-928🌹

www.kavyavishva.com      

🌹સંવાદ ~ વિભાગ ‘વિશેષ’

🌹કિરીટ ગોસ્વામી ~ બે બાળગીતો મમરાભાઈ, ચક્કો

🌹ઉમેશ જોષી ~ વાદળ

🌹સાંપ્રત ~ ઉમાશંકર જોશી   

🌹વિશેષ : કિરીટ ગોસ્વામી, ભાસ્કર ભટ્ટ, Percy Bysshe Shelley અને પૂર્વી બ્રહ્મભટ્ટ    

🌹આપના પ્રતિભાવની પ્રતીક્ષા

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો વિભાગ ‘વિશેષ’ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏

@ www.kavyavishva.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: