🌹દિનવિશેષ 11 જૂન🌹

*જીવવા-મરવાની ખુદ્દારી બહુ મોંઘી પડી ~ રશીદ મીર*

🙏 *‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*🙏

www.kavyavishva.com

*કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020*

*આપનો જન્મદિન આપની કાવ્યપંક્તિ સાથે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં ન હોય તો મને આપના નામ, નંબર અને કાવ્યપંક્તિ સાથે જણાવશો. આપનું નામ ‘શોધો’માં લખવાથી એ મળી જશે.*

*’કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

*આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

3 Responses

  1. શ્વેતા તલાટી says:

    👌👌

  2. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

  3. ઉમેશ જોષી says:

    વાહ સરસ…આયોજન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: