ઊજમશી પરમાર ~ ઘટમાં ઝાલર Ujamashi Parmar

ઝીણી ઝીણી ઝાલર ઘટમાં બાજે ઘડી ઘડી
દુનિયા આખી આજ અનોખા લયની મેડી ચડી.

પગલું મેલ્યે ધરતી ધબકે, ઉરના ઢોલ ધડૂકે,
અંધારે ય આંખ માંડતા શતશત વીજ ઝબૂકે;
ધોમ ધખે ત્યાં અમી તણી આ વરસી ક્યાંથી ઝડી?

વણદેખી કેડીનાં કામણ કિયે મુલક લઈ જાતાં,
ચડી હિંડોળે વળતાં વ્હાણાં પંચમ સૂરે ગાતાં,
સાવ અજાણી આંખેથી મધઝરતી ભાષા જડી!

~ ઊજમશી પરમાર

કવિના જન્મદિને સ્મૃતિવંદના

4 Responses

  1. હરીશ દાસાણી.મુંબઈ says:

    સરસ ભાવમય ગીત

  2. સરસ ગીત કવિ શ્રી ને સ્મૃતિ વંદના

  3. Minal Oza says:

    તળપદા ભાષાની ફોરમ અને સહજ આવતાં પ્રાસ ગીતને સરસ ગતિ આપે છે. અભિનંદન

  4. 'સાજ' મેવાડા says:

    ભક્તિ સાહિત્યમાં સમાય એવું માર્મિક ગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: