નિરંજન ભગત ~ આવ સખી Niranjan Bhagat

આવ, સખી, આવ,
          વહી જશું ધીરે ધીરે,
મિલનની નાવ, 
          વિરહને તીરે તીરે!

હો વેળુથી વેરાન બેઉ તટે
          વૈશાખની અગનછટા,
વા પૂરથી પાગલ જલપટે
          આષાઢની સઘન ઘટા;

ધૂપ હો વા છાંવ,
          સહી જશું નત શિરે;
મિલનની નાવ
          વહી જશું ધીરે ધીરે!

~ નિરંજન ભગત

2 Responses

  1. અેક સિધ્ધહસ્ત કવિ ની સરસ રચના ખુબ ગમી અભિનંદન કાવ્યવિશ્ર્વ

  2. 'સાજ' મેવાડા says:

    સરળ, સૌમ્ય પ્રેમપત્ર જેવી કવિતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: