પ્રતાપસિંહ ડાભી ‘હાકલ’ ~ કરશે સતત કાને ધસી ફરિયાદ * Pratapsinh Dabhi

કરશે સતત કાને ધસી ફરિયાદ, આ દિવસો તને
રહે એકવીસ વરસો લગી પણ યાદ, આ દિવસો તને.

છે સર્વમાં તું શ્રેષ્ઠ એ માની લીધું ઓ! માનવી
કહેશે બધે કરવો પડે સંવાદ, આ દિવસો તને.

છે આત્મસંયમ ચીજ શી એ જાણી લે‌ આ અવસરે
ને રાખશે કાયમ પછી આબાદ, આ દિવસો તને.

પાંખો મળી તો ઊડવું પણ આભને ચીર્યા વગર
કહે છે નથી તું એટલો આઝાદ, આ દિવસો તને.

બે-ચાર સાદા મંત્રને પાકા કરી લીધા અગર
બોલાવશે નરવો દઈને સાદ, આ દિવસો તને.

આપે જ છે કુદરત પ્રથમ એ પાત્રતા ઊભી કરો
મોંઘી જણસ જેવી ધરે સોગાદ, આ દિવસો તને.

સૌજન્ય : સાહિત્યસેતુ ઇજર્નલ

OP 23.12.2020

1 Response

  1. 'સાજ' મેવાડા says:

    કવિ શ્રી ‘હાકલ’ની કવિતા, ગીત, અને ગઝલો ખૂબ મનનીય હોય છે, એવીજ આ ગઝલ પણ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: