અછાંદસ : ઉમાશંકર જોશી * Umashankar Joshi

અછાંદસ વિશે કવિ ઉમાશંકર જોશી   

‘કવિતા પોતાનું ઘણું કામ લય દ્વારા કાઢી લેતી હોય છે. શબ્દના અર્થ અંશ કરતાં નાદ-અંશનું મહત્વ ઓછું નથી. કવિતા કાનની કળા હોઇ, અર્થ-અંશનો આધાર તો છે જ પણ અર્થ-અંશ પ્રસ્તુત થઈ જાય એટલે વાત પૂરી થતી નથી. આ વાત ગીત છંદ અંગે સાચી છે એટલી જ ગીત અને છંદ કરતાં વધુ મુશ્કેલ એવા અછાંદસ માટે પણ એટલી જ સાચી છે કેમ કે એણે ગીત અને છંદની પહોંચમાં ન આવી શકતા એ તત્વને પકડવાનું હોય છે.” – ઉમાશંકર જોશી  

OP તા. 26.7.2021

5 Responses

 1. Jayshree Patel says:

  વાહ
  ખૂબ જ સરસ👌

 2. વાહ ખુબ સરસ

 3. DILIP Ghaswala says:

  ખૂબ જ અસરકારક

 4. Anonymous says:

  સરસ

 5. કવિતા કાનની કળા છે અને એટલે જ લય અને આનંદનું મહત્વ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: