Tagged: ઉર્વીશ વસાવડા

ઉર્વીશ વસાવડા ~ આજ એક ચકલી

આજ એક ચકલી ~ ઉર્વીશ વસાવડા આજ એક ચકલી ફરી ચોખાનો દાણો લાવશેને પછી શૈશવ તણાં સ્મરણોનું ટોળું આવશે. એક જુકા પેટ ફૂટા ને નદી લોહિત થઇકોણ એમાં નીર નિર્મળ આભથી વરસાવશે ચાંચમાં પકડી પૂરી બેસી રહ્યો છે કાગડોકોક આવીને પછી ગીતો...