ધીરુ પરીખ ~ એક હસ્તને * Dhiru Parikh

એક હસ્તને એવું ચેન, કાગળ દેખી પકડે પેન;
પેન મહીંથી દદડે શાહી, એને અક્ષર ગણતો ચાહી;
ટીપાં એમ સૌ ટોળે વળે, પછી હસ્તને આખો ગળે.

અક્ષરનો ત્યાં ઢગલો થયો, હસ્ત પછી માતેલો ભયો;
એમ વધુ એ લખતો જાય, લખતો લખતો લેખક થાય;
લેખક થાતાં લબકે પેન, અક્ષરટીપે ચડતું ઘેન.

~ ધીરુ પરીખ

કવિ શ્રી ધીરુ પરીખે આવા વ્યંગ્ય કાવ્યો પણ આપ્યાં હતાં.  અખાના છપ્પાનું આ આધુનિક સ્વરૂપ બની બેઠેલા લેખકો માટે છે.

આજે કવિની પૂણ્યસ્મૃતિએ વંદના.

2 Responses

  1. ખુબ સરસ વ્યંગ કાવ્ય અખા ની યાદ અપાવી

  2. 'સાજ' મેવાડા says:

    આવું વાંચતાં અખા ની યાદ આવે જ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: