કિસન સોસા ~ આ કાળમાં Kisan Sosa

કાગ બોલે એકલો ટગ ડાળમાં આ કાળમાં
પાંદડાં ફફડે હવા વિણ ફાળમાં આ કાળમાં

સૂર્ય સોંસરવી ઊભરતી, ડૂબતી જાતી સડક
પગ બળે, પગલાં વરાળે ઝાળમાં આ કાળમાં

ના અંકોએ કોણ કૂણી પાનીએ પથ કાપતો
આટલું બળ ક્યાંથી કૌવત બાળમાં આ કાળમાં

પોતપોતાની હવાએ શ્વાસ લેવા માસ્કમાં
ઘર બધાં યે બદ્ધ એ ઘટમાળમાં આ કાળમાં

શબ્દની સોનેરી માછલીઓ ન જાણે ક્યાં ગઈ
આ સમય સપડાયો એવી જાળમાં આ કાળમાં

મૂઢ હાંકેડુ જુએ ખુદને ખૂંપેલો ખાળીયે
ગાડું મલ્લાવલ્લાનું એ નાળમાં આ કાળમાં.

~ કિસન સોસા

સૌજન્ય : સાહિત્યસેતુ જર્નલ

OP 18.12.2020

1 Response

  1. ખૂબ સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: