🌹દિનવિશેષ 11 એપ્રિલ 2023🌹 

🌹દિનવિશેષ 11 એપ્રિલ 2023🌹 

www.kavyavishva.com 

પણ હું આજે, દરિયાના મોજાંની જેમ ઉદાસ છું. ~ વિપાશા

એટલે સાવ આમ લીસો છે, લાગણી વાંચતો અરીસો છે. ~ અશોક વાવડિયા

લતા સોની કાનુગા   

‘કાવ્યવિશ્વ’ વોટ્સ એપ ગ્રુપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ  

પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

4 Responses

  1. Ashok says:

    મારા જેવા નાનકડા સર્ખૂજકને સ્થાન આપવા બદલ ખૂબ સ્નેહ આભાર કાવ્યવિશ્વ.કોમ ને લત્તાબહેનને

  2. સરસ દિન વિશેષ મા ખુબ આનંદ આવે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: