અડીયલ ~ પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા અનુ. પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા * Pratishtha Pandya

અડીયલ ~ પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા

વરસ વહ્યાં

મહિના વહ્યા

વહ્યા દિવસો ય આકરા

તને ગમતી ટેલીવીઝન સિરિયલના

છેલ્લા હપ્તાય પૂરાં થયાં

લીમડાના ઝાડ પરના માળાના

ચકલીના બચ્ચાં ઊડી ઊડી

પોતાના માળામાં ગયાં

બારી બહારના ગરમાળા

ત્રણ વાર

લીલામાંથી પીળા

ને પીળામાંથી લીલા થયા

ઘરમાં પહેરવા કાઢેલી

તારી સાડી ઘસાઈ એમાંથી

પહેલાં ધોબીના કપડાં બાંધવાના ટુકડાં

પછી રસોડામાં હાથ લૂછવાના મસોતાં

ને છેવટે ચિરાઈને બગીચાની મધુમાલતીને

બાંધવાના ચિંદરડા થયાં

પણ સમય તો યે ના વહ્યો તસુભર

જરાય વધ્યો નહિ આગળ

પગ ખૂપીને ત્યાં ના ત્યાં રહ્યો

પોળનાં જૂનાં ઘરનાં

ઊભા રસોડાનાં પ્લેટફોર્મ પર બેસી

તારી સાથે પીધી ચા માં

મેં એને ચાખ્યો

ડુબાડતાં, તૂટી તળિયે બેસી ગયેલા

ચાનો સ્વાદ બગાડી મૂકતાં

ગ્લુકો બિસ્કિટની જેવો.

સવારમાં ઘરનું કામ રેઢું મૂકી

પપ્પાની જીદને વશ થઈ જ્યારે

એમનું માથું ખોળામાં લઇ

ઘડી છણકી, ઘડી હસી

તું બેઠેલી

ત્યારે મેં જોયેલો એને

તારી કરચલીયા ચહેરાના

અજવાળામાં ન્હાતો

એ પડ્યો પાથર્યો રહ્યો

એ બધીય જગ્યાઓમાં

તમામ ક્ષણોમાં

જે હવે એની પોતાની નહોતી

એ ખટકતો રહ્યો

એના ફૂલી ગયેલા હાથમાં

ખોસેલી નળીની અંદર ફસાયેલા

હવાનો પરપોટો થઈને

ક્યારેક એની માંસપેશીઓથી છૂટી પડેલી

ચામડીને હું સાવ આમળી નાખું ત્યારે

ખુલતી એ આંખોની મૌન ગલીઓમાં

એ ભટકતો રહ્યો દિશા વિહીન

ક્યારક એના ધીમા પડતા ધબકાર વચ્ચેના

વધતા જતા શૂન્યાવકાશમાં

વિસ્તરતો ગયો

કોણ કહે છે

જુઓને સમય કેવો વહી ગયો?

ઘરના ખૂણે ખૂણે અથડાતો

કોઈ રઝળતી યાદે પછાડતો

કોઈ જાણીતા સ્પર્શે ઉઝરડાતો

કોઈ અજાણી લાગણીએ ખરડાતો

ઘવાતો, લોહી દૂઝતો

ને છતાં ય એની એજ જગ્યાઓએ

અટકેલો રહ્યો

આ અડિયલ સમય

માના મર્યા પછી.

Obstinate  – Pratishtha Pandya

Years passed

Months passed

Even rough days passed

The last episodes of

your favourite television soap

got over.

The fledglings from the nest

atop the Neem tree

flew away

made nests of their own, I guess

The laburnum outside the window

from green to yellow to green

three times

Your saree that I started wearing at home

got worn out

and was turned into

big square pieces for the dhobi

to tie ironing clothes in

and then into small square pieces

of dishcloths for the kitchen

and finally ripped into thin strips

used to tie the Madhumalati

in the garden with.

and yet time did not pass

It refused to move on

It stood with its feet firmly planted.

Sometimes in the old house

with its standing kitchen

where you and I drank tea together

I tasted it on my tongue

like a broken, soggy glucose biscuit

that ruins the taste of the tea.

Sometimes leaving the chores aside

when you succumbed

to Papa’s demands

taking his head in your lap

with a grumble first

with a laugh next

I saw it basking in the sunshine 

of your wrinkled face.

It stayed on

in places and moments

that no longer belonged to him.

sometimes like an air bubble

stuck inside the IV line

on her puffed hands

or inside the deserted lanes

of her eyes that she opened

only when I ruthlessly twisted her skin

almost separated from her muscles

Sometimes like the silence

That grew wider

between her

sinking heartbeats

Who says time just flies!

It falls and crashes in every corner of the house

gets scraped by a familiar touch

gets bruised by an unknown feeling

Wounded and bleeding

it sits in the same old place

this obstinate time

that refuses to budge

since Ma died.

(Translated by the poet)

1 Response

  1. વાહ અદભૂત અભિનંદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: