શૂન્ય પાલનપુરી ~ પાગલ છે જમાનો * Shoonya Palanpuri

પાગલ છે જમાનો ફૂલોનો
દુનિયા છે દિવાની ફૂલોની

ઉપવનને કહી દો ખેર નથી
વીફરી છે જવાની ફૂલોની

અધિકાર હશે કંઈ કાંટાનો
એની તો રહી ના લેશ ખબર

ચિરાઈ ગયો પાલવ જ્યારે
છેડી મેં જવાની ફૂલોની

ઉપવનને લૂંટાવી દેવાનો 
આરોપ છે કોના જોબન પર

કાંટાની અદાલત બેઠી છે
લેવાને જુબાની ફૂલોની

તું શૂન્ય કવિને શું જાણે
એ રૂપનો કેવો પાગલ છે

રાખે છે હૃદય પર કોરી દે
રંગીન નિશાની ફૂલોની.

~ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી

રૂપની રંગત એક ઇશ્કે મિજાજી દિલને કેવું રમાડે છે, વાણી કેવા કેવા રૂપમાં પ્રગટે છે ! આ ગઝલ સાંભળીને કોઈ ન ડોલે તો જ નવાઈ….   

મૂળ નામ અલીખાન ઉસ્માનખાન બલોચ અને જેઓ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી નામથી અતિ પ્રખ્યાત છે એમની આ ખૂબ જાણીતી અને લોક હૃદયે વસેલી ગઝલ સાંભળો મનહર ઉધાસના સ્વરમાં.

17.3.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: