દેવેન્દ્ર ધમલ ~ પરખી લેજો

પરખી લેજો ~ દેવેન્દ્ર ધમલ

આંખો અંદર ઝિલ-મિલ,ઝિલ- મિલ જેવું છે એ પરખી લેજો.

દિલની અંદર રેશમ-રેશમ જેવું છે એ અડકી લેજો.

મનની અંદર બે’ક વિચારો માણસ-માણસ રમતા’તા,

બારે જઇ એ ક્યાં સંતાયા,દેખાયે તો પકડી લેજો.

હોઠ ઉપર અટકેલા શબ્દો, પાછું વાળી કહેવા લાગ્યા,

જો જો પાછા આવીશું નૈ, જે પણ બોલો સમજી લેજો.

એક હૃદયને મળવા માટે, આંખે હા પાડી એ શરતે,

સાગર માફક દિલની અંદર, હળવે-હળવે ધરબી લેજો.

મનમાં કાયમ સારા-સારા ભાવો જાગે એવું ક્યાં છે?

ત્યારે ત્યારે મનને મારી, હોળી માફક સળગી લેજો.

જીવતરમાં પ્રેમીજન થઈને, વરસવાનું જો થાયે તો,

જેમ ‘ધમલ’ આ વાદળ વરસે, મન મૂકીને વરસી લેજો.

~ દેવેન્દ્ર ધમલ

મત્લાનો શેર ગમ્યો અને પછી વિચારોની સાથે સાથે રજૂઆત પણ ગમી. મનમાં સારા-નરસા બધા જ ભાવો જાગે ત્યારે ‘સળગી લેજો’ ! અચ્છા હૈ

OP 16.3.22

*****

છબીલભાઇ ત્રિવેદી

16-03-2022

આજનુ દેવેન્દ્ર ધમલ નુ કાવ્ય ખુબજ ગમ્યું બધા શેર સરસ ખુબ ખુબ અભિનંદન

સાજ મેવાડા

16-03-2022

સરસ ગઝલ છે, ગમી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: