🌹દિનવિશેષ 5 માર્ચ🌹    


🙏🏻ન તો કંપ છે ધરાનો, ન તો હું ડગી ગયો છું; કોઈ મારો હાથ ઝાલો, હું કશુંક પી ગયો છું. ~ ગની દહીંવાલા🙏🏻

🙏🏻 વિશાળ પટ રેતનો સુભગ રમ્ય ધોળો નર્યો, સુકાયલ સરિત તણી મધુર સંસ્મૃતિથી ભર્યો ~ ગોવિંદસ્વામી🙏🏻

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર🌹

www.kavyavishva.com

*કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

*આપનો જન્મદિન આપની કાવ્યપંક્તિ સાથે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં મુકાય છે ને ? આપનું નામ ‘શોધો’માં લખવાથી એ તરત મળી જશે.

*જો ન હોય તો આપની ગમતી પંક્તિ સાથે મને જાણ કરશો? અહીં પ્રતિભાવમાં અથવા મને વોટ્સ એપ પર જાણ કરી શકો.

*આપના જન્મદિને આપની જે કાવ્યપંક્તિ મુકાય છે એ આપને બદલવી હોય તો પણ આમ જ મને જાણ કરી શકો.

*આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@@@

1 Response

  1. ખુબ સરસ કોટ્સ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: