🌹19 જાન્યુઆરી અંક 3-1079🌹

*ચન્દ્રકાંત શાહ ~ આ દુનિયામાં જન્મ્યા તેથી અહીંના

* પ્રફુલ્લ પંડ્યા ~ ચંદુ તો એક લાંબા લયનું ગીત

*ઇન્દુ પુવાર ~ અમે લયનું લુંટાવ્યું ગામ

*વિશેષ : ભદ્રેશ વ્યાસ, ઇન્દુ પુવાર, ઘનશ્યામ ઠક્કર, Edgar Allan Poe અને ભાવેશ ભટ્ટ

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: