🌹20 ઓકટોબર અંક 3-992🌹 

www.kavyavishva.com

🌹પ્રવીણ દરજી ~ હજી આમ મારે આ સોનેરી ચીસો લઇ

🌹જયંત પાઠક ~ અજબ મિલાવટ કરી  

🌹જયંત પાઠક ~ એ ના સળંગ હોય તો મારે જવું નથી

🌹આતિશ પાલનપુરી ~ જે થવાનું થૈ ગયું છે, થાય શું!

🌹વિશેષ : પન્ના ત્રિવેદી,  જયંત પાઠક, હર્ષદેવ માધવ, જુગલ દરજી, આતિશ પાલનપુરી, પ્રશાંત કેદાર જાદવ, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી    

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: