ઉશનસ્ ~ ઊઘડતા પ્રભાતનું ગીત Ushanas

ઊઘડતા પ્રભાતનું ગીત ~ ~ ઉશનસ્

આછા આછા ભાંગતી રાતના ગાળે,
કે આછા આછા ચાંદરણા-અજવાળે
કોણ આ વ્હેલું ઊઠી ગયું છે, ને ઘરઆંગણું વાળે !

વાસીદામાં ખરિયાં તારકફૂલ વળાતાં વાગે !
ગમાણ-ખાણ-કરે ભરવાડણ કો અડવાણે પાગે !
તેજ તણખલાં વીખર્યાં વાળી-ઝૂડી બાંધતી ભારે ! – આછા

પાછલી રાતનો ટેટી-ટેટીએ લૂમઝૂમ વડ આકાશે,
તેજ-તાર-કસબ વડવાઈ ઝૂલે આંખની પાસે,
ઝોળી બાંધી, પણ હજી જોને નીડ ઊંઘે છે ડાળે – આછા

નિહારિકાના ચીલેચીલે ઝોકતું પ્હેલું ગાડું
નીકળ્યું છે, પણ ધૂળ ન ઊડે, હજી છે ઘારણ ગાઢું,
ઊંઘતી ફૂલફોરમ ભરી ગાલ્લે કોણ જાય અત્યારે ! – આછા

~ ઉશનસ્

3 Responses

  1. ખુબજ સરસ રચના ખુબ ખુબ અભિનંદન

  2. 'સાજ' મેવાડા says:

    ખૂબ જ સરસ ગીત.

  3. ઉમેશ ઉપાધ્યાય says:

    સુંદર રચના 👌🏽👌🏽👌🏽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: