શયદા ~ હરણ છૂટ્યું * Shayda

હાથ આવ્યું હતું, હરણ છૂટ્યું
હાય, મારું એ બાળપણ છૂટ્યું

પગથી છૂટી જવાની પગદંડી
એમનું જો કદી રટણ છૂટ્યું

મદભરી આંખ એમની જોતાં
છૂટી વાણી ન વ્યાકરણ છૂટ્યું

કોઈની આશને ઘરણ લાગ્યું
કોઈની આશનું ઘરણ છૂટ્યું

સ્વપ્નમાં એમનાથી રસ-મસ્તી
નીંદ છૂટી ન જાગરણ છૂટ્યું

એમના પગ પખાળવા કાજે
આંખથી ફૂટીને ઝરણ છૂટ્યુ

કોણ ‘શયદા’ મને દિલાસો દે ?
ચાલ, તારું જીવન-મરણ છૂટ્યું 

 ~ શયદા  

3 Responses

  1. સરસ મજાની રચના ખુબ ગમી અભિનંદન

  2. Minal Oza says:

    ઘરણ લાગવાની ને છૂટવાની વાત અંદાજ મજાનો છે.

  3. 'સાજ' મેવાડા says:

    મક્તાનો શૅર ખૂબ જ સરસ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: