🌹દિનવિશેષ 27 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 27 મે 2023🌹

www.kavyavishva.com
*‘अरे येड्या धावता कित्याक? अस्तुरी तुझ्या बेम्बीतच असा’ ~ કવિ ભાલચંદ્ર નેમાડે જ્ઞાનપીઠ સન્માન પ્રાપ્ત મરાઠી કવિ  

*અને દિવ્યા મોદી

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર.

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. વાહ દરેક ભાષા ના કવિ ઓ ના કોટ્સ અભિનંદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: