Tagged: ઉશનસ

ઉશનસ ! વિનવું

ઉશનસ ~ વિનવું : એટલા દૂર ન જાઓ વિનવું : એટલા દૂર ન જાઓકે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો… માનું : અવિરત મળવું અઘરુંમાગ્યું કોને મળતું સઘળું?કગરું, એટલા ક્રૂર ન થાઓકે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો જાણ્યું : નવરું એવું ન કોઇકેવળ...

ઉશનસ્ ~ સદા રાત્રે જ્યાં હું 

સદા રાત્રે જ્યાં હું ~ ઉશનસ્ સદા રાત્રે જ્યાં હું બીડું છું ઘરનાં દ્વાર, થતું કેરહી જાઉં થોડો ખુદ હું ઘરની બ્હાર અચૂકે; કરી નક્કી જ્યાં હું પથ અમુક કે એક ગ્રહું છું;અરે, ના લીધો તે પથ પછી ન કેડો મુજ...