દક્ષા વ્યાસના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય

4 Responses

 1. દક્ષાવ્યાસ ના હસ્તાક્ષર મા કાવ્ય ગમ્યું

 2. લલિત ત્રિવેદી says:

  सरस

 3. હસ્તાક્ષર મા કાવ્ય કવિ ને રૂબરુ મળતા હોય એ તેવી અનુભૂતિ થાય છે સરસ કાવ્ય

 4. વહીદા ડ્રાઈવર says:

  ખૂબ ખૂબ આભાર

  સુંદર સંકલન

  સુંદર રચના

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: