રાજેન્દ્ર શુક્લની ગઝલ અમર ભટ્ટના સ્વરમાં * Rajendra Shukla * Amar Bhatt

એક ને એક જ સ્થળે મળિયે અમે,
હોઇયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયે અમે,
પિંડ ક્યાં પેટાવવા પળિયે અમે,
હોઈયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયે અમે!

હેત દેખીને ભલે હળિયે અમે,
હોઈયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયે અમે,
પાંચ ભેળા સાવ શેં ભળિયે અમે?
હોઈયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયે અમે!

ઊભરાવું હોય તો શમવું પડે,
ઊગિયેં જો તો જ આથમવું પડે,
મેરું ચળતાયે નહીં ચળિયેં અમે,
હોઈયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયેં અમે!

કૈંક સમજ્યા ત્યારથી બેઠા છિયેં,
હાથમાં હુક્કો લઇ આ ઢોલિયે,
ક્યાંથી મળિયેં કો’કને ફળિયેં અમે?
હોઈયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયેં અમે!

શબ્દના દીવા બળે છે ડેલિયે,
આવતલ આવી મળે છે ડેલિયે,
સ્વપ્ન જેવું શીદ સળવળિયે અમે?
હોઈયેં જ્યાં ત્યાં જ ઝળહળિયે અમે!

~ રાજેન્દ્ર શુક્લ

કાવ્ય : રાજેન્દ્ર શુક્લ * સ્વર અને સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ

5 Responses

 1. ઉમેશ જોષી says:

  ખૂબ સરસ રચના છે..એવો જ સ્વરભાવ મળેલ છે.

 2. ગિરનારી કવિ ની અવધૂતિ રચના કવિ શ્રી ને પ્રણામ

 3. અરવિંદ દવે, ગારિયાધાર says:

  વાહ…..
  કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લની રચના હોય અને શ્રી અમર ભટ્ટનું સ્વરાંકન હોય….એમાંય કાવ્ય-વિશ્વ જેવું સ્રૉત હોય…ભાવકને તો ભયો ભયો….
  આભાર લતાબેન…..

 4. ખૂબ સરસ નઝમ, અને ગાયન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: