આ કવિ છે !

અમેરિકાએ અવકાશમાં જ્યારે પહેલી વાર રોકેટ છોડ્યું ત્યારે વિશ્વ સ્તબ્ધ બની ગયેલું. અમેરિકનોએ તાળીઓ પાડેલી પણ…..  

કવિ રોબર્ટ ફ્રોસ્ટે ચીસ પાડી હતી – “what are you doing with my sky ? – મારા આકાશ સાથે તમે છેડછાડ કાં કરો ?”

4 Responses

 1. કવિ સંવેદનશીલ હોય છે અને ખરેખર કુદરતી સંપદા સાથે ની માનનવીય છેડછાડ અેક દિવસ સર્વનાશ નોતરશે તેમા કોઈ શંકાને સ્થાન નથી આભાર લતાબેન

  • અરવિંદભાઈ દવે, ગારિયાધાર says:

   ચીસ…!!! વાહ….મમત્વની ચરમ સીમા….”Reverence for all creations of the Universe…” વૈશ્વિક સમસ્યાઓનું સમાધાન “આ” અને “માત્ર આ જ” નથી શું….??? !!! આના કરતા વધુ હૃદયસ્પર્શી અભિવ્યક્તિ શું હોઈ શકે…..???
   કવિ રોબર્ટ ફ્રોસ્ટની ચીસ, એ ચીસા-ચીસ કરતી ભાવિ માનવ-પેઢીનાં ઈતિહાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે….અને, ચેતવણી રૂપ પણ….!!!
   અદ્ભૂત…..

 2. અરવિંદભાઈ દવે, ગારિયાધાર says:

  ચીસ…!!! વાહ….મમત્વની ચરમ સીમા….”Reverence for all creations of the Universe…” વૈશ્વિક સમસ્યાઓનું સમાધાન “આ” અને “માત્ર આ જ” નથી શું….??? !!! આના કરતા વધુ હૃદયસ્પર્શી અભિવ્યક્તિ શું હોઈ શકે…..???
  કવિ રોબર્ટ ફ્રોસ્ટની ચીસ, એ ચીસા-ચીસ કરતી ભાવિ માનવ-પેઢીનાં ઈતિહાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે….અને, ચેતવણી રૂપ પણ….!!!
  અદ્ભૂત…..

 3. સુરેશ 'ચંદ્ર'રાવલ says:

  કવિનો આત્મા પરમ તત્વ સાથે જોડાયેલો હોય છે… તે પ્રકૃતિ પ્રેમી હોય છે… તેનું હૃદય ઋજુ હોય છે…! તેની ચીસ ગગનભેદી હોય છે…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: