🌸21 એપ્રિલ અંક 3-1154🌸

*નિનાદ અધ્યારુ ~ એટલું માંગી લીધું વરદાનમાં*

*નિનાદ અધ્યારુ ~ એને માટે એ જ છે અક્ષર*

વિશેષ : *અકબરઅલી જસદણવાળા, નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા 1835-1905 (પ્રથમ ગુજરાતી નવલકથા ‘કરણઘેલો’)  

*તા. 15-21ના સર્જકો: મનહર મોદી, પ્રભાશંકર પટ્ટણી, જિગર જોષી, સ્નેહરશ્મિ, સંદીપ પૂજારા, વ્રજેશ મિસ્ત્રી, નવલસિંહ વાઘેલા, દર્શક આચાર્ય, વીરુ પુરોહિત, નિનાદ અધ્યારુ*      

*આજનો શેર : જિગર જોષી*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: