કૈલાસ પંડિતના હસ્તાક્ષરોમાં ગઝલ * Kailas Pandit

3 Responses

  1. Varij Luhar says:

    કાવિશ્રી કૈલાસ પંડિતની જન્મ જયંતિએ વંદન

  2. જન્મદિવસ ની શુભ કામના

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: