રમેશ પારેખ ~ કોણ વરસાદનું કદ જુએ છે * Ramesh Parekh * સ્વર Anup Jain

કોણ વરસાદનું કદ જુએ છે ? કોણ છાંટાના નિરખે ઠઠારા ?
કોણ જુએ છે રેલાની દાનત ? કોણ જાણે છે ઝીણા મૂંઝારા ?
આ તે ચોમાસું છે કે જુલમ છે ? અમને વાગે છે ઘોંઘાટ વસમો
પડતો વરસાદ ડાંડીની પેઠે : થઈ જતા સર્વ માણસ નગારાં !

એક વરસાદના અર્થ થાતાં  છાપરે છાપરે સાવ નોખાં
ક્યાંક કહેવાય એને અડપલાં ક્યાંક કહેવાય એને તિખારા
હોત એવી ખબર કે છે આ તો માત્ર છાંટા, નથી કાંઈ નાણું
તો વરસાદથી આવી રીતે વ્યર્થ ભરીએ શું કરવા પટારા ?

આવે છાંટા બુકાનીઓ બાંધી, આવે વાછન્ટ તલવાર લઈને
છે ક્યો દલ્લો મારી કને કે ધાડ પાડ્યા કરે છે લૂંટારા ?
મારી રોકડ મૂડીમાં તો કેવળ એક ‘ર’ છે ને ‘મે’ છે ને ‘શ’ છે
બાકી વરસાદના નામે લખીએ આમ હૂંડી, ને કરીએ ગુજારા

~ રમેશ પારેખ 

કાવ્ય ~ રમેશ પારેખ * સ્વરાંકન ~ હરિશ્ચંદ્ર જોશી * ગાયક ~ અનુપ જૈન

3 Responses

  1. Anonymous says:

    વાહ વાહ- ભાવતરબોળ કલ્પનો. 👌🙏

  2. ખૂબ જ સરસ વરસાદ નિમિત્તે ગીત

  3. ર.પા.નાકાવ્યવૈભવને પ્રણામ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: