🌹6 નવેમ્બર અંક 3-1009🌹 

www.kavyavishva.com

🌹રમેશ પારેખ ~ કાચમાં રહે છે પારદર્શકતા  

🌹રમેશ પારેખ ~ ઠોંસો મારું તો થાય ઠેં

🌹*આદિલ મન્સૂરી* ~ હાટો જુદી કરી ને હટાણાં જુદા કર્યા

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 3 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : વિશેષ : અરદેશર ફ. ખબરદાર ‘અદલ’  

🌹નવેમ્બર આખો રમેશોત્સવ

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: