શ્યામ સાધુ ~ પહોંચી ગયાનો અર્થ Shyam Sadhu

પહોંચી ગયાનો અર્થ અહીં સ્થળ મહીં હતો
ઝૂકી જરાક જોયું તો હું જળ મહીં હતો.

હું જાણું છું અહીં કે સમય છે અવાવરુ
‘ને આમ જુઓ તો વળી પળ મહીં હતો.

પહેરી શકાય એ રીતે પહેરું પ્રતીતિઓ,
કોને ખબર છે કેટલાં અંજળ મહીં હતો.

-વિસ્મય અને અભાવ બેઉં દોસ્ત છે,
સાચું પૂછો તો હું ય એ અટકળ મહીં હતો.

છે ચેતના થકી જ ન હોવાની લાગણી,
લાગે છે : ખુલ્લી આંખ તણાં છળ મહીં હતો.

~ શ્યામ સાધુ

1 Response

  1. હરીશ દાસાણી says:

    પહોંચી ગયેલા અને પામી ગયેલા કવિની ઉત્તમ રચના

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: