ધીરુબહેન પટેલ ~ શ્વાસનું સસલું Dhirubahen Patel

શ્વાસનું સફેદ સસલું
અંધારી ગુફામાંથી
ઘડી ઘડી
બહાર નીકળીને
સૂરજ સામે જુએ છે
પહાડી હવા સૂંઘીને
તરત પાછું અંદર ભરાઈ જાય છે
કોઈક દિવસ એવો આવે
એ અંદર ન પણ જાય
લીલોતરીની શોધમાં
મખમલી ડગલાં માંડતું
આખો ઢોળાવ ઊતરીને
ક્યાંક ખોવાઈ જાય
પછી
ખાલીખમ ગુફાનું શું થાય?

~ ધીરુબહેન પટેલ

પ્રિય ધીરુબહેનનો આજે 97મો જન્મદિવસ.

સંસ્મરણોનું ભાથું એટલું સમૃદ્ધ છે!

તમે હજી છો જ….

ખૂબ વ્હાલભર્યા વંદન ધીરૂબહેન.  

3 Responses

  1. ખુબ સરસ મજાની રચના કવિ શ્રી ને જન્મદિવસ ની સ્મૃતિ વંદના

  2. Minal Oza says:

    શ્વાસના સફેદ સસલાનો સંદર્ભ સારો પ્રયોજો છે.
    પ્રણામ

  3. 'સાજ' મેવાડા says:

    દિવંગત ધીરુબહેન ને સ્મૃતિ વંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: