🌹દિનવિશેષ 24 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 24 મે 2023🌹

www.kavyavishva.com
*એ દલદલમાં ખૂંપી ગયો હતો…. એ આગળ વધી શકે એમ નહોતો…. ~ દર્શિની દાદાવાળા

*આયનાની ભીતરમાં ફૂટેલા માણસને પૂછી શકો તો જરી પૂછો ~ ગૌરાંગ દિવેટિયા

*रहें ना रहें हम, महका करेंगे, बन के कली, बन के सबा, बाग़े वफ़ा में ~ मजरुह सुलतानपुरी

*અને રવીન્દ્ર પારેખ

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏
‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: