🌹દિનવિશેષ 21 એપ્રિલ 2023🌹 

🌹દિનવિશેષ 21 એપ્રિલ 2023🌹 

www.kavyavishva.com

અમે પાગલ, અમારે ભેદ શો ચેતન-અચેતનમાં ; પ્રતિમા હો કે હો પડછાયો હું આલિંગન કરી લઉં છું. ~ *અકબરઅલી જસદણવાળા

નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા 1835-1905 (પ્રથમ ગુજરાતી નવલકથા ‘કરણઘેલો’)    

‘કાવ્યવિશ્વ’ વોટ્સ એપ ગ્રુપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ

પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: